Posten bij evenementen

Bij evenementen ziet u vaak een EHBO post ingericht. Dit kan de EHBO vereniging Hooghalen ook voor u bij uw evenementen verzorgen. Voor meer informatie en bespreken van de mogelijkheden kan u contact opnemen met:

Yvonne Alkema via E-mail: diensten@ehbohooghalen.nl


Lesaanbod

De EHBO-vereniging Hooghalen biedt de volgende cursussen aan:

basiscursus EHBO (vooral gericht op levensreddende handelingen, inclusief reanimatie);

cursus reanimatie;

aantekening EHBO bij sport (vervolg op basiscursus);

aantekening EHBO bij wandelletsels (vervolg op basiscursus);

alle herhalingslessen voor bovenstaande cursussen;

jeugd-EHBO.

De basiscursus wordt gegeven op drie achtereenvolgende zaterdagen, eens in de twee jaar.

Een volledige opleiding reanimatie en AED-bediener vraagt drie avonden. Een cursus AED-bediener vraagt één avond.

Alle opleidingen en cursussen worden gegeven in overleg, bij voldoende belangstelling.

Eventueel is er de mogelijkheid een cursus te volgen bij één van onze zusterverenigingen in Midden-Drenthe of Assen.


Hartstichting

Door de Nederlandse Hartstichting is de vereniging erkend en aangewezen als officieel lespunt. De vereniging kan dan ook certificaten van de hartstichting uitgeven.AED

AED betekent Automatische Externe Defribillator. Het is een apparaat waarmee bij een hartstilstand elektrische schokken kunnen worden toegediend. Het is een betrekkelijk eenvoudig apparaat waarmee gewerkt kan worden in afwachting van de komst van de ambulance.

AED’s komen steeds meer voor. In de gemeente Midden-Drenthe zijn ze te vinden in de grote sportzalen, zwembaden, in het gemeentehuis. In de toekomst zullen er nog veel meer geplaatst worden.

Inzet van een AED in de eerste minuten na een hartstilstand vergroot de overlevingskans van 15% tot ongeveer 75%!

Over het gebruik van een AED zijn nogal wat misverstanden. De indruk wordt soms gewekt dat iedereen er zomaar mee om kan gaan. Een AED geeft nl. met een stem aan wat de gebruiker allemaal moet doen. Doe gewoon wat het apparaat zegt, is de boodschap.

Maar om in een spannende en kritieke situatie, in een omgeving met drukte en lawaai, tussen geëmotioneerde omstanders, zonder enige oefening de aanwijzingen goed te horen en op te volgen, dat valt niet mee.

Bovendien moet altijd, na een eerste effectieve stroomstoot, enkele minuten gereanimeerd worden. Voordat een tweede stroomstoot gegeven kan worden. Om zinvol met een AED te kunnen omgaan moet de gebruiker dan ook geleerd hebben te reanimeren.

Landelijk wordt dan ook aanbevolen dat zoveel mogelijk mensen leren te reanimeren en een AED te bedienen.


Evenementen

De leden van de vereniging zijn actief bij evenementen en sportwedstrijden in en rondom Hooghalen en Hijken en op Kamp Westerbork. De wet geeft aan dat bij de meeste publieke evenementen tegenwoordig de aanwezigheid van EHBO-ers vereist is. De EHBO-ers van Hooghalen zetten zich daar graag voor in!

Informatie en hulp bij een evenement hier aanvragen.