ANBI

De KNV EHBO afdeling Hooghalen (ook wel genoemd de EHBO vereniging Hooghalen) is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit houdt in dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over een schenking of nalatenschap.

Hieronder zijn de gegevens gepubliceerd, die de overheid verplicht stelt voor ANBI’s.

Doelstelling

De doelstelling van de KNV EHBO afdeling Hooghalen is om het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretische kennis als de praktische vaardigheden aan bod komen bij het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken.

Het organiseren van herhalingscursussen met als doel om de aangeleerde competenties en vaardigheden te onderhouden, te verdiepen en te verbreden.

Het aanschaffen en uitreiken van hulpmiddelen en materialen.

Alle wettige middelen, die niet in strijd zijn met de statuten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.

Het verstrekken van hulp bij evenementen in de regio.

Inkomsten worden verkregen aan contributie en verlenen van diensten.

Inkomsten worden besteed aan opleidingen en materiaal.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Activiteitenverslag

Voor activiteiten zie kopje BLOG en NIEUWS. Verdere activiteiten worden beschreven in het jaarverslag.

Inkomsten en uitgaven

Jaarlijks heeft onze vereniging een aantal inkomsten. Deze inkomsten bestaan uit de contributie van de leden, opleidingen, evenementen en donaties. Naast de inkomsten zijn er natuurlijk ook een aantal uitgaven. Deze bestaan uit de zaalhuur, hulp van andere verenigingen bij evenementen, materiaal en verzekering.

Inkomsten 2023

<--------------------------->

Uitgaven 2023

Herhalingslessen

€ 455,00

Zaalhuur

€ 848,00

Opleidingen

€ 824,00

Evenementen

€ 780,00

Evenementen

€ 4939,00

Materiaal

€ 96,00

Donaties

€ 273,00

Verzekering

€ 235,00

Algemene gegevens van de vereniging

 

Bedrijfsnaam

afdeling Hooghalen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken

Adres

Oosthalen 2D

9414 TG Hooghalen

Internet

www.ehbohooghalen.nl

E-mail

info@ehbohooghalen.nl

KvK nr.

40048577

RISN nr.

8164.01.111

Statutair bestuur van de vereniging

 

Voorzitter

Hennie Ebbinge

Secretaris

Diana Lammertink

Penningmeester

Agnetha Zuidberg